Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Bằng sáng chế
Hình ảnh Bằng sáng chế số Tên bằng sáng chế  Loại bằng sáng chế Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
yi zhong bian li jiance zhuangzhi ji jian ce xi tong CN201520564486.1 yi zhong bian li jiance zhuangzhi ji jian ce xi tong UTILITY_MODEL 2015-11-17 ~
Trademark
Hình ảnh Số nhãn hiệu Tên thương hiệu Danh mục thương hiệu Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
core power 10346514 core power Consumer Electronics>>Computer Hardware & Software>>Other Computer Parts 2013-07-06 ~ Đã xác minh
LVKUAITE 12197700 LVKUAITE Consumer Electronics>>Computer Hardware & Software>>Laptops 2014-08-06 ~ 2024-08-06 Đã xác minh

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are 5 - 10 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này