logo
Guangzhou Uper Electronic Technology Co., Ltd.
ผลิตภัณฑ์หลัก:ชิ้นส่วนโทรศัพท์มือถือจอแอลซีดีโทรศัพท์มือถืออุปกรณ์เสริมโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือสอง
โทรศัพท์มือถือมือสอง
โทรศัพท์มือถือ
Lcd และอะไหล่
โทรศัพท์อุปกรณ์เสริม
พร้อมส่ง

Sunny Wang
Kensou Jin
Yami Zhong
Rita Yan
judy xie
ส่งข้อความไปยังเราสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมผู้จัดจำหน่าย

Messeageได้ส่งสำเร็จ.

ตรวจสอบของคุณmesseagesบน Messeageศูนย์<>,ผู้จัดจำหน่ายwillcontactsเร็วๆนี้