Guangzhou Uper Electronic Technology Co., Ltd.
logo
Guangzhou Uper Electronic Technology Co., Ltd.
ผลิตภัณฑ์หลัก:ชิ้นส่วนโทรศัพท์มือถือจอแอลซีดีโทรศัพท์มือถืออุปกรณ์เสริมโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือสอง
โทรศัพท์มือถือมือสอง
โทรศัพท์มือถือ
Lcd และอะไหล่
โทรศัพท์อุปกรณ์เสริม
ได้รับความนิยมสูงสุด
ดูเพิ่มเติม

Sunny Wang
Kensou Jin
Yami Zhong
Rita Yan
judy xie