משמש טלפונים ניידים
נייד טלפון
Lcd וחלקים
טלפון אבזרים

Sunny Wang
Kensou Jin
Yami Zhong
Rita Yan
judy xie